Hoofdstuk 1 De weg

De Weg waarover gesproken kan worden is niet de eeuwige Weg

De Naam die genoemd kan worden is niet de eeuwige Naam

Het Naamloze is het begin van Hemel en Aarde

Het Genaamde is de moeder van alle dingen

 

 

Derhalve: laat er altijd zijn het ‘niet-zijn’,

Hoofdstuk 76 Flexibel

Als een mens is geboren

is hij kwetsbaar en zacht

bij zijn dood

is hij stijf en hard

als de tienduizend schepselen en het gras en de bloemen leven

zijn ze soepel en plooibaar

als ze dood zijn, zijn ze verschrompeld en uitgedroogd

 

Hoofdstuk 42 Geboren

De Tao schonk het leven aan het Ene

Het Ene schonk het leven aan de Twee

De Twee schonken het leven aan de Drie

De Drie schonken leven aan de Tienduizend schepselen

De Tienduizen schepselen dragen het Yin en omarmen de Yang

En door het mengen van de ch’i bereikten zij harmonie

 

Hoofdstuk 40 Terug

Terugkeer is de beweging van de Tao

zwakte zijn werking

Het ‘zijn’ baart de tienduizend schepselen

en het niet-zijn baarde het zijn.

 

 

 

 

Hoofdstuk 37 Niet doen

De Tao onderneemt geen actie

en toch blijft er niets ongedaan

Als vorsten het onderhouden, zullen alle dingen vanzelf transformeren

Als zij, na de transformatie de wens zouden hebben actief te zijn

zouden ze het beperken tot eenvoud, naamloos

Eenvoud die geen naam heeft, is vrij van wensen

Vrij zijn van wensen,

Hoofdstuk 25 Moeder

Er was iets ongedifferentieerds en toch compleet

dat bestond voor hemel en aarde.

Geluidloos en vormloos

afhankelijk van niets

dat niet verandert.

Het werkt overal

en is vrij van angst

Het kan worden beschouwd als de moeder van het universum

Ik weet er geen naam voor,

Hoofdstuk 11 Leegte

Dertig spaken rondom de naaf vormen een wiel

maar de bruikbaarheid van het voertuig is afhankelijk van het leeg zijn van de naaf

Klei wordt gevormd tot het een stuk aardewerk is

maar de bruikbaarheid van ervan is afhankelijk van het leeg zijn ervan

Om een ruimte te maken worden deuren en ramen uitgespaard

maar de bruikbaarheid van een ruimte is afhankelijk van het leeg zijn ervan

Daarom: verander zijn in voordeel,

Hoofdstuk 10 Gaaf

 

Kun je de geest vasthouden en het Ene omarmen zonder ze te verlaten?

Kun je je concentreren op je vitale kracht en de hoogste vorm van kwetsbaarheid bereiken, zoals een kind?

Kun je je diepste inzichten opschonen en zuiveren tot ze puntgaaf zijn?

Hoofdstuk 9 Grenzen

 

Een kop vasthouden en vullen tot aan de rand

Is niet zo goed als op tijd stoppen

Slijp een zwaardkant tot op het scherpst

En de scherpte zal niet lang blijven

Als je ruimten  gevuld zijn met goud en jade

Zul je niet in staat zijn het te behouden

Trots zijn op eer en weelde

is je eigen neergang veroorzaken

Trek je terug zodra je werk is gedaan

Dat is de Hemelse weg

 

Hoofdstuk 5 De tienduizend

 

Hemel en Aarde zijn niet menselijk

Ze zien alle dingen als strooien honden

De wijze is niet menselijk

Hij ziet alle mensen als strooien honden

 

Wat lijken Hemel en Aarde op een blaasbalg!

Omdat het leeg is, is het nooit uitgeput

Als het actief is,

Hoofdstuk 3 Ophemelen …

 

Hemel de slimmeriken niet op, opdat de mensen niet gaan wedijveren

Maak zeldzame schatten niet waardevol, opdat de mensen niet gaan stelen

Stel begerenswaardige objecten niet ten toon, opdat de harten van mensen niet worden verstoord

Derhalve zal de wijze leider bij zijn bestuur:

hun harten rustig houden

hun buiken vullen

hun ambities afzwakken

hun beenderen sterken

Hij zal zijn volk altijd zonder slimmigheden of wensen houden

en de sluwen bang maken te handelen

Door actie zonder actie zal alles zijn plaats krijgen

 

Older entries