Hfdst 1 De weg

Water Reflections 029-001

 

 

De Weg waarover gesproken kan worden is niet de eeuwige Weg

De Naam die genoemd kan worden is niet de eeuwige Naam

Het Naamloze is het begin van Hemel en Aarde

Het Genaamde is de moeder van alle dingen

 

 

Derhalve: laat er altijd zijn het ‘niet-zijn’, opdat we haar mysterie kunnen zien

En laat er altijd ‘zijn’ zijn,  opdat we het gevolg ervan kunnen zien

De twee zijn dezelfde

Maar nadat ze zich hebben gemanifesteerd, hebben ze verschillende namen

Ze  mogen beide diep en onmetelijk worden genoemd

Dieper en nog onmetelijker

De deur van alle mysterie

 

 

 

 

Hfdst 15 Van ouds

 

Van ouds waren diegenen de beste leiders

die subtiel waren, mysterieus en diepgaand doordringend

Te diep om te begrijpen

En omdat ze niet kunnen worden begrepen

Kan ik ze slechts partijdig beschrijven:

voorzichtig, als bij het overstreken van een bevroren stroom in de winter

verdwaald, zoals wanneer men gevaar vreest van alle kanten

gereserveerd, als wanneer men op bezoek is

soepel en buigzaam, als ijs dat op het punt staat te smelten

oprecht, als een stuk onbewerkt hout

open en ruim, als een vallei

gemengd en ongedifferentieerd, als modderig water

 

Wie kunnen modderig water langzaam helder maken door rust?

Wie kunnen het stille langzaam tot leven brengen door activiteit?

Hij die deze weg omarmt, wil zichzelf niet vullen tot het overstroomt

Het is juist omdat er geen overstroming is, dat hij voorbij uitputting en vernieuwing is.

 

 

 

Hfdst 14 Er naar kijken

 

We kijken ernaar en zien het niet

Haar naam is De Onzichtbare

We luisteren ernaar en horen het niet

Haar naam is De Onhoorbare

We raken het aan en vinden het niet

Haar naam is de Subtiele Vormloze

Deze drie kunnen niet verder worden onderzocht

Vandaar dat ze samensmelten in een

Hoog gegaan is het niet helder, naar beneden gekomen is het niet donker

Eindeloos en grenzenloos, het kan geen naam worden gegeven

Het keert terug naar het niets

Dit wordt genoemd vorm zonder vorm

Vorm zonder bedoelingen

Het is het Vage en het Ontwijkende

Ontmoet het en ge zult zijn hoofd niet zien

Volg het en ge zult zijn rug niet zien

Hou vast aan de Tao van het oude om meester te kunnen zijn van de dingen van het heden

Van Deze uit kunnen we kennen het oorspronkelijke begin van het universum

Dit wordt genoemd de verbinding met Tao

 

 

 

Hfdst 13 Op je hoede

Wees op je hoede als je beloningen of afkeuring krijgt

Bewaak grote problemen net zo serieus als je je lichaam bewaakt

Wat wordt bedoeld met op je hoede zijn als je beloningen of afkeuring ontvangt?

Beloningen wordt beschouwd als minder waardig

Wees op je hoede als je ze ontvangt en ook als je ze verliest

Dit is wat wordt bedoeld met op je hoede zijn als je beloningen of afkeuring krijgt

Wat betekent het als je grote moeilijkheden net zo serieus moet nemen als je lichaam?

De reden waarom ik grote moeilijkheden heb is dat ik een lichaam heb

Als ik geen lichaam heb

Wat voor moeilijkheden zou ik dan kunnen hebben?

Daarom: hij die de wereld net zo waardeert als zijn lichaam kan het rijk worden toevertrouwd

Hij die de wereld net zo lief heeft als zijn lichaam kan het rijk worden toevertrouwd.

 

 

 

Hfdst 12 De vijf kleuren

De vijf kleuren veroorzaken verblinding van iemands ogen

De vijf tonen veroorzaken de doofheid van iemands oren

De vijf smaken veroorzaken het verderven van iemands smaak

Jachten en jagen veroorzaken dat iemands geest gek wordt

Waren die moeilijk te krijgen zijn verwonden iemands activiteiten

Vanwege deze reden is de wijze betrokken bij de buik en niet bij de ogen

Derhalve verwerpt hij het ene maar accepteert het andere

 

 

 

Hfdst 11 Dertig spaken

Dertig spaken rondom de naaf vormen een wiel

maar de bruikbaarheid van het voertuig is afhankelijk van het leeg zijn van de naaf

Klei wordt gevormd tot het een stuk aardewerk is

maar de bruikbaarheid van ervan is afhankelijk van het leeg zijn ervan

Om een ruimte te maken worden deuren en ramen uitgespaard

maar de bruikbaarheid van een ruimte is afhankelijk van het leeg zijn ervan

Daarom: verander zijn in voordeel, en verander leegte in bruikbaarheid.

 

 

 

 

 

 

Hfdst 10 Kun je …..?

 

Kun je de geest vasthouden en het Ene omarmen zonder ze te verlaten?

Kun je je concentreren op je vitale kracht en de hoogste vorm van kwetsbaarheid bereiken, zoals een kind?

Kun je je diepste inzichten opschonen en zuiveren tot ze puntgaaf zijn?

Kun je van het volk houden en de staat besturen zonder listigheden en sluwheid?

Kun  je de rol van het vrouwelijke spelen bij het openen en sluiten van de poorten van de Hemel?

Kun je alles begrijpen en doorgronden zonder enige actie te ondernemen?

dingen produceren en ze achter houden?

dingen produceren en er geen bezig van nemen?

dingen doen zonder te vertrouwen op je eigen vaardigheden?

ze leiden maar er niet over heersen?

Dit wordt genoemd de diepe en heilige deugd

 

 

Hfdst 9 Een kop vullen

 

Een kop vasthouden en vullen tot aan de rand

Is niet zo goed als op tijd stoppen

Slijp een zwaardkant tot op het scherpst

En de scherpte zal niet lang blijven

Als je ruimten  gevuld zijn met goud en jade

Zul je niet in staat zijn het te behouden

Trots zijn op eer en weelde

is je eigen neergang veroorzaken

Trek je terug zodra je werk is gedaan

Dat is de Hemelse weg

 

 

Hfdst 8 De beste mens

 

De beste mens is als water

Water is goed: het doet alle dingen goed en wedijvert niet men hen

Het verblijft op lage plaatsen die allen verachten

Daarom staat het Tao zo na

 

In zijn verblijven houdt de beste mens van de aarde

In zijn hart houdt hij van wat diepen onmetelijk is

In zijn associaties houdt hij van menselijkheid

In zijn woorden houdt hij van trouw

In zijn besturen houdt hij van orde

In het doen van dingen houdt hij van bekwaamheid

In zijn activiteiten houdt hij van tijdigheid

Omdat hij niet wedijvert

Hfdst 7 Oneindig

 

De Hemel is oneindig en de Aarde altijddurend

Zij kunnen oneindig en altijddurend zijn omdat ze niet voor zichzelf bestaan

En om deze reden voor eeuwig kunnen bestaan

Vandaag dat de wijze zichzelf op de achtergrond plaatst

Maar zichzelf op de voorgrond aantreft

Hij houdt zichzelf terug en toch blijft hij altijd bestaan

Is dat niet omdat hij geen persoonlijk belang heeft?

Dit is de reden waarom zijn persoonlijke belangen vervuld zijn

 

 

 

Hfdst 6 Geest

 

De geest van het dal sterft nooit

Het is genaamd het subtiele en onmetelijk vrouwelijke

De poort van het subtiele en onmetelijk vrouwelijke

Het is de wortel van Hemel en Aarde

Het is voort durend en schijnt altijd te bestaan

Gebruik het en je zult nooit uitgeput raken