De hoogste vorm van innerlijke kracht berust niet op kracht

De hoogste vorm van innerlijke kracht

berust niet op kracht.

Zo is er pas echt sprake

van innerlijke kracht.