Het natuurlijke verdwijnt

Wanneer het natuurlijke verdwijnt

wordt het vreemde normaal gevonden

en kan goedheid monsterlijk worden.

De mens is het spoor al lange tijd bijster.