Een reis van 1000 mijl

De boom waar je je armen niet omheen kunt slaan

begint als een sprietje van niks.

Het gebouw van negen verdiepingen

begint als een hoopje zand.

De reis van duizend mijl,

begint onder je voeten.