Actueel

De Tao is in meerdere opzichten uniek. In tegenstelling tot bijna alle andere levensovertuigingen gaat de Tao niet uit van het mannelijke maar het vrouwelijke. De Tao is een moeder. De Tao Te Ching is ook bewust tijdloos en cultuuroverstijgend geschreven. Ze draait om levensvragen die altijd dezelfde zijn en die de mens zich door de eeuwen heen altijd is blijven stellen. Verder: de tijd waarin de Tao Te Ching en de andere taoistische werken tot stand kwamen was een zeer hektische, die fascinerend veel lijkt op de onze. De samenleving veranderde niet alleen snel, ook was er vanuit de toentertijd heersende machten en denkwereld een enorme druk op de individuele mens om aan eisen en verwachtingen van anderen te voldoen en het moordende tempo aan te houden. De Tao geeft (nog steeds) antwoord aan mensen die zich vragen stellen als: ‘Is dit wel wat ik wil? Ben ik mezelf wel? Wat is er eigenlijk aan de hand?’