Mooie woorden

Hiermee begint het laatste hoofdstuk van de Tao Te Ching. Nadat in H80 het utopische ideaal van de Tao is beschreven, is H81 een soort samenvattende conclusie van de Tao van Laozi: basisidee├źn van de voordelen van eenvoud, de hemelse weg en eenheid in jezelf en met alles.

Jagen verdwaast

Laozi is verbitterd over wat hij om zich heen ziet: leiders (vroeger: keizers, nu ook bestuurders van grote ondernemingen enz.) eigenen zich zoveel toe dat veel mensen vergaan van de honger. Dit doen ze omdat ze menen dat verrijking het mooiste leven biedt. Daarom, zegt Laozi, slagen het alleen degenen die dat niet zoeken er in hun leven waardevol te […]

Drie schatten

Drie schatten bewaar ik met de grootste zorg: de eerste is liefde de tweede is matigheid de derde is niet de eerste durven zijn.

Een reis van 1000 mijl

De boom waar je je armen niet omheen kunt slaan begint als een sprietje van niks. Het gebouw van negen verdiepingen begint als een hoopje zand. De reis van duizend mijl, begint onder je voeten.

Veel beloven

Wees groot in het kleine en zie het vele in het weinige. De grootste dingen beginnen heel klein, de wijze onderneemt geen grote dingen. Hij die veel belooft is zelden veelbelovend.

Het natuurlijke verdwijnt

Wanneer het natuurlijke verdwijnt wordt het vreemde normaal gevonden en kan goedheid monsterlijk worden. De mens is het spoor al lange tijd bijster.

Die weet spreekt niet

Hij die weet, spreekt niet. Hij die spreekt, weet niet. Hij dicht de gaten, sluit de poorten. Verzacht het ruwe en lost de verwarring op. Tempert de schittering en maakt zich gelijk aan stof.

Behoud jezelf

Alles wat bestaat heeft een oorsprong en die oorsprong is de moeder van de wereld. Wie de moeder bereikt die kent de kinderen. Wie de kinderen kent, keert terug tot de moeder en zal niet vergaan.

Niet-doen bereiken

Een studie volgen is leren. Tao volgen is afleren, afleren en nog eens afleren. Tot je niet-doen bereikt. Door niet-doen blijft niets ongedaan.

Op tijd stoppen

Wat staat ons nader, onze reputatie of ons lichaam? Wat is belangrijker, gezondheid of rijkdom? Wat doet meer pijn, het een winnen of het ander verliezen? Wie te veel naar zich toe trekt zal veel verliezen. Wie op tijd weet te stoppen, behoudt zichzelf.

Geboren laten worden

Tao deed het Ene geboren worden Het Ene de twee de twee de drie de drie de tienduizend dingen.