Eenvoud en zonder naam

Als er dan per se toch iets moest zou ik het eenvoudig houden en zonder naam. In de naamloze eenvoud is geen streven. Zonder streven is vrede mogelijk en ordent de wereld zich als vanzelf.

Zeg maar: de moeder van hemel en aarde

Nog voor hemel en aarde was er een onnoembaar wezen Leeg, gehuld in stilte, vrij, onveranderlijk en op zichzelf. Zeg maar ‘de moeder van hemel en aarde’ Ik weet haar naam niet en noem het maar de Weg.

Levenskiem

Hoewel het volkomen chaos is en ontglipt draagt Tao de kern van ieder ding in zich. In haar diepte en haar duisternis brengt ze de levenskiem.

Tot rust komen is opnieuw tot leven komen

Alle wezens komen krioelend tot leven om daarna terug te keren tot de oorsprong. Terugkeren tot de oorsprong is tot rust komen tot rust komen is opnieuw tot leven komen.

Leegte als essentie

Dertig spaken maken het wiel maar het is de lege naaf die het bruikbaar maakt. Uit klei maakt men het vat maar het is de leegte die het bruikbaar maakt.

Hfst. 44

Wat staat ons nader, onze reputatie of ons eigen lichaam? Wat is belangrijker, onze gezondheid of rijkdom? Wat doet meer pijn: het een winnen of het ander verliezen?

H 56

Hij die weet spreekt niet. Hij die spreekt weet niet.  

H 12

De vijf kleuren verblinden. De vijf tonen verdoven. De vijf smaken bederven. Jagen verdwaast. Rijkdom verarmt.